Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
ЗАВЕДЕТЕ ДЕЛО СРЕЩУ ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ДРУЖЕСТВА
17-01-2013 22:34


Aбонати на енергоразпределителните дружества-монополисти все по–често успяват да се защитят успешно в съда, когато последните ги набеждават в кражба на ток или просто коригират сметките им заради открита техническа неизправност на електромера /СТИ/. Това сочи нашата статистика от множеството успешно приключили в полза на клиентите ни  дела, по които съдът се произнася изцяло в  тяхна полза като потребители на ел.енергия.  Най-често ПРИ РУТИННА ПРОВЕРКА НА ЕЛЕКТРОМЕРА от ЕРП-тата набеждават потребителите в кражба на ел.енергия, извършена чрез неправомерно въздействие върху /СТИ/.Това противоречи на закона и общите условия за пренос и доставка на енергия.Почти винаги проверките се извършват в нарушение на правилата посочени в общите условия на разпределителните дружествата.Съставените протоколи от проверката не отговарят на изискванията за съдържание.Същите неправомерно се попълват в отсъствието на абоната,без присъствието на други независими свидетели на проверката и мн.др.Периода от време за който едностранно се коригират сметките за незаплатена ел.енергия следствие на повредата е некоректно изчислен и неоснователно завишен.Всичко това ,както и редица други допуснати съществени нарушения на правилата за извършване на проверката и установяване на техническата неизправност, водят до пълна отмяна на неправомерно начислените на потребителите суми за заплащане на ел.енергия за минал период от време.Нашия съвет, вследствие утвърдената ни и единна  практика по подобни успешно приключени дела е в случай, че ви бъде извършена проверка от служители на съответното енергоразпределително дружество, едностранно ви бъдат коригирани сметките и ви се начислят суми за заплащане на ел.енергия  за изминал период от време, e незабавно да потърсите помоща на опитен адвокат, който да  защити адекватно и в пълен обем законните ви права и интереси срещу незаконосъобразните и произволни действия на енергоразпределителните дружества.