Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
ЗАЩИТАВАЙТЕ ПРАВАТА СИ ПО СЪДЕБЕН РЕД, АКО БАНКАТА ЕДНОСТРАННО УВЕЛИЧВА ЛИХВАТА ПО КРЕДИТА ВИ
22-08-2013 13:41

Множество са случайте, когато банките, променят политиката си по  определянето на лихвата, като без  знанието и съгласието на клиента включват допълнителна надбавка. Не рядко още в договора ,който подписвате за отпускането на кредит са включени  неравноправни, нарушаващи правата и интересите на клиента клаузи, като например, че банката има право по свое собствено  усмотрение да променя лихвения процент по кредита ,в който момент прецени .Трайната ни практика по подобни дела, както и утвърдилата се в последните години съдебна практика в страната сочат, че във всеки от изброените случай  съдът постановява решение, с което обявява тези клаузи  в договорите за банков кредит за  неравноправни, нарушаващи правата и законните интереси на кредитополучателя, като клаузите са неприложими , тъй като в самите договори  липсва  настъпило  обективно основание за едностранно  увеличение на лихвения процент.

Друг изключително наболял и често срещан проблем е този, при който  кредита е изтеглен в швейцарски франкове.Подобни кредити е отпускала една от популярните търговски банки у нас  през периода 2007-2008 година. Казано по друг начин това са кредити, които, въпреки, че са отпуснати в евро или в български лева, съгласно договора за кредит, следва задължително  да се погасяват в швейцарски франкове. Разбираемо от 2007 година курсът на швейцарския франк към българския лев  се е увеличил с около 40%, респективно с този процент  се е увеличило и задължението на кредитополучателите към тази банка. На практика клиентите на банката  връщат пари, които никога не са получавали от нея. Това е абсолютно незаконосъобразно действие от страна на банката кредитор, което, заедно с едностранното увеличение на лихвите,в някои случаи прави  вноските по кредита  двойно по-висока  от реално дължимата и договорената. Нашия съвет е ,в случай,че се окажете потърпевш от подобни действия на която и да е кредитна инстиутция да потърсите своевременно помощта на опитен в сферата адвокат ,с оглед пълноценната  защита на законните ви права и интереси.

Логичен е  въпроса–Какво обещетение за претърпени вреди мога да получа,ако осъдя банката за незаконосъобразното повишаване на лихвения процент по кредита ми и какво се случва с доказано неправомерно надвзетите ми суми? Отговорът е,че банката ще бъде осъдена да възстанови недължимо платените от вас суми,ведно със законната лихва, която е малко над малко над 10% годишно, считано от момента на задължаването на сметката ви, до окончателното възстановяване на надвзетите ви суми по кредита.Освен това банката ще бъде осъдена да заплати и извършените от вас по делото съдебно–деловодни разноски за държани такси, вещи лица и адвокатски хонорар.