Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
02-03-2022 12:36
Във връзка с пожарът, възникнал на ферибота „Юрофери Олимпия“ край гръцкия остров Корфу и имуществените последици от него   Повече...
10-12-2021 15:55
Правото на собственост на две или повече лица върху една и съща вещ може да се прекрати   Повече...
21-10-2021 14:03
Производството по съдебна делба е уредено в нашето законодателство като особено исково производство. То преминава през две фази.   Повече...
21-10-2021 14:00
В продължение на предходната статия, която публикувахме, в края на 2020г., непосредствено преди новата съдебна практика, постановена от Върховния касационен съд с Определение № 480/11.12.2020г.   Повече...
10-11-2020 15:38
Разводът, е един от способите за прекратяването на брака. Семейният кодекс на Република България регламентира два вида развод –развод по взаимно съгласие и развод поради разстройство на брака / развод по исков ред/.   Повече...
22-08-2013 16:17
Много често хората сключващи застраховки, не са запознати с правата си.Актуален става проблема едва след като получат отказ от застрахователя да им изплати съответното обезщетение.   Повече...
22-08-2013 13:41
Най-често срещания проблем на кредитополучателите, е едностранното увеличение на лихвите по банкови кредити.   Повече...
17-01-2013 22:34
Aбонати на енергоразпределителните дружества-монополисти все по–често успяват да се защитят успешно в съда   Повече...
Страница 1