Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Начало
Адвокатска кантора "Росен Диев & Мая Тонкова" - Бургас предоставя комплексно правно обслужване и процесуално представителство на български и чуждестранни граждани – физически и юридически лица. Нашата основна професионална цел е да осигурим на клиентите си качествена и високоефективна правна помощ , основана на отлични познания, практически и интелигентен подход, като с оглед повишаване нивото на работа си сътрудничим с експерти от други области на знанието. Основен принцип на Адвокатската кантората е пълна конфидециалност на информацията получена по повод защитата интересите на клиентите.

Кантората предлага еднократно и  абонаментно правно обслужване на физически и юридически лица, процесуална защита и съдействие, писмени, устни и онлайн консултации и съвети, участие в преговори и изготвяне на договори, становища и анализи.

 С оглед услужнената епидимична обстановка в страната,   кантората предлага консултации и правна помощ онлайн , включително чрез видеоконферентна връзка и размяна на книжа посредством средства за комуникация от разстояние!