Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Статии
10-11-2020 15:38
Разводът, е един от способите за прекратяването на брака. Семейният кодекс на Република България регламентира два вида развод –развод по взаимно съгласие и развод поради разстройство на брака / развод по исков ред/.   Повече...
22-08-2013 16:17
Много често хората сключващи застраховки, не са запознати с правата си.Актуален става проблема едва след като получат отказ от застрахователя да им изплати съответното обезщетение.   Повече...
22-08-2013 13:41
Най-често срещания проблем на кредитополучателите, е едностранното увеличение на лихвите по банкови кредити.   Повече...
17-01-2013 22:34
Aбонати на енергоразпределителните дружества-монополисти все по–често успяват да се защитят успешно в съда   Повече...
Страница 1