Адвокатско дружество Росен Диев & Мая Тонкова
bg bg bg
lawyers burgas
Недвижими имоти
Адвокатското дружество предлага посредничество и съдействие при сделки с недвижими имоти. На сайта на дружеството ще намерите предложения за продажба – вторичен пазар, собственост на клиенти на дружеството.
Такси при извършване на покупко – продажба на имот

При извършване на покупко-продажба на имот и при изповядване на сделката страните дължат такси, чийто размер е фиксиран в Тарифата за нотариална такса в раздела "Пропорционални такси" . Тя се формира общо от следните компоненти:
1. Такса за вписване - 0,1% от удостоверения материален интерес
2. Местна такса - 2% от договорената продажна цена или върху данъчната оценка, ако тя е по висока от продажната
3. Нотариална такса - от Тарифата за нотариални такси съгласно Закона за нотариусите и Нотариалната дейност.
Местен данък:
Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът, дължим при покупко-продажбата на имот е 2% местен данък. Базата за изчисляване е :
• Цената на апартамента, както е посочена в нотариалния акт, и
• Данъчната оценка на апартамента.